สินค้า OTOP และของที่ระลึก  วัดเซกาเจติยาราม
ผ้าพันคอ  ฝ้ายทอมือ  ลายตารางหมาก เล็ก/ใหญ่  โทนสีสุภาพ
ขนาด  40 cm x  200 cm
ฝีมือชาวบ้านในชุมชน  ภายใต้การผลิตในนามกลุ่มทอผ้าวัดเซกาเจติยาราม
จัดจำหน่ายโดย  BV  Busaba Vienfah  ติดต่อได้ที่  Line: vienfah77
ผ้าพันคอ  ฝ้ายทอมือ  ลายตารางหมาก เล็ก/ใหญ่  โทนสีสุภาพ
ขนาด  40 cm x  200 cm
ฝีมือชาวบ้านในชุมชน  ภายใต้การผลิตในนามกลุ่มทอผ้าวัดเซกาเจติยาราม
สามารถจำทำเป็นของไหว้  ของฝาก  ของขวัญ  ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ
จัดจำหน่ายโดย  BV  Busaba Vienfah  ติดต่อได้ที่  Line: vienfah77