แกลลอรี่ :: 45 อัลบั้ม

แก้ไขล่าสุด: 2017-02-13 11:02:00
เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำระฆังพร้อมเพรียง พระราชพิธีสถาปนา พระสังฆราช องค์ที่ ๒๐
แก้ไขล่าสุด: 2017-02-11 12:28:18
ชุดที่ ๔ งานฉลองสัญญาบัตรฯ และอายุวัฒนมงคล พระราชภาวนาโสภณ
แก้ไขล่าสุด: 2017-02-11 11:33:57
ชุดที่ ๓ งานฉลองสัญญาบัตรฯ และอายุวัฒนมงคล พระราชภาวนาโสภณ
แก้ไขล่าสุด: 2017-02-01 16:56:44
ชุดที่ ๒ งานฉลองสัญญาบัตรฯ และอายุวัฒนมงคล พระราชภาวนาโสภณ
แก้ไขล่าสุด: 2017-02-01 15:55:58
ชุดที่ ๑ งานฉลองสัญญาบัตรฯ และอายุวัฒนมงคล พระราชภาวนาโสภณ
แก้ไขล่าสุด: 2017-01-21 12:01:49
สตมวาร ๑๐๐วัน
แก้ไขล่าสุด: 2016-12-03 14:07:51
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ ๕๐ วัน
แก้ไขล่าสุด: 2016-12-03 10:39:58
โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แก้ไขล่าสุด: 2016-11-15 15:21:03
กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๙
แก้ไขล่าสุด: 2016-11-07 13:51:03
งานพระราชเพลิงศพ แม่ชีอุ่น สุกทน
แก้ไขล่าสุด: 2016-10-20 09:38:00
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
แก้ไขล่าสุด: 2016-10-09 11:30:00
โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๘
แก้ไขล่าสุด: 2016-10-09 11:26:00
โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๖
แก้ไขล่าสุด: 2016-10-07 15:47:00
โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๔
แก้ไขล่าสุด: 2016-10-03 16:36:00
ประชุมพระสังฆาธิการ ๑๘ ก.ย.๕๙
แก้ไขล่าสุด: 2016-10-03 15:53:00
โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๕
แก้ไขล่าสุด: 2016-10-03 15:20:00
โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๗
แก้ไขล่าสุด: 2016-08-10 13:31:00
โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๒
แก้ไขล่าสุด: 2016-08-10 13:31:00
โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๓
แก้ไขล่าสุด: 2016-08-10 13:26:00
โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๑
แก้ไขล่าสุด: 2016-07-16 13:02:00
ประเมินศีล๕ ระยะที่๓
แก้ไขล่าสุด: 2016-05-29 11:09:00
๒๘ พฤษภ่าคม ๒๕๕๙ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
แก้ไขล่าสุด: 2016-05-15 09:09:00
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
แก้ไขล่าสุด: 2016-04-15 19:40:00
๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
แก้ไขล่าสุด: 2016-04-06 11:53:00
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
แก้ไขล่าสุด: 2016-04-02 11:51:00
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตร
แก้ไขล่าสุด: 2016-03-29 11:49:00
คณะศรัทธาเจ้าภาพมอบถวายยานพาหนะ ใช้ในศาสนกิจ
แก้ไขล่าสุด: 2016-03-12 11:46:00
พิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ
แก้ไขล่าสุด: 2016-03-03 11:43:00
เปิดสอบบาลีสนามหลวงวันแรก
แก้ไขล่าสุด: 2016-01-29 15:32:00
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
แก้ไขล่าสุด: 2016-01-29 14:08:00
๒๕ มกราคม ๒๕๕๙
แก้ไขล่าสุด: 2016-01-29 13:22:16
ไผ่ พงศธร เข้ากราบพระเดชพระคุณ
แก้ไขล่าสุด: 2015-12-17 11:59:21
กราบศพ ประธานสงฆ์ สปป.ลาว
แก้ไขล่าสุด: 2015-12-17 11:02:44
วันพ่อ
แก้ไขล่าสุด: 2015-12-17 09:48:09
เจ้าคณะภาค ๘ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
แก้ไขล่าสุด: 2015-10-26 07:47:00
ตรวจเยี่ยมฯ ๘ วัดธรรมาธิปไตย
แก้ไขล่าสุด: 2015-10-26 07:46:00
ตรวจเยี่ยมฯ ๗ วัดศรีสุมังคลาราม
แก้ไขล่าสุด: 2015-10-26 07:44:00
ตรวจเยี่ยมฯ ๕ วัดศรีวิไลย์วนาราม
แก้ไขล่าสุด: 2015-10-25 11:15:26
รำเชิญขวัญผ้าป่าสรรรพากรภาค ๑๐
แก้ไขล่าสุด: 2015-10-19 08:16:54
ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรี ทอดถวายเทียนพรรษา
แก้ไขล่าสุด: 2015-10-17 10:45:00
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหอประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แก้ไขล่าสุด: 2015-10-17 10:41:54
ตรวจเยี่ยมฯ ๔ วัดศิลาราษฎร์
แก้ไขล่าสุด: 2015-10-17 10:39:00
ตรวจเยี่ยมฯ ๓ วัดเทพนิมิต
แก้ไขล่าสุด: 2015-10-17 10:33:33
ตรวจเยี่ยมฯ ๒ วัดสว่างอารมณ์
แก้ไขล่าสุด: 2015-10-17 10:30:47
ตรวจเยี่ยมฯ ๑ วัดราษฎร์บูรณะ