วันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิวัฒน์  นำประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง  
เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ พร้อมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจากส่วนกลาง  ดูภาพเพิ่มเติม

 
 
ในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๖๗ ปี
และฉลองสัญญาบัตร พัดยศ  ผ้าไตร
พระราชภาวนาโสภณ วิ. (ประสงค์ ภูริปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง
 
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบึงกาฬ  ร่วมถวายการต้อนรับ
พระเดชพระคุณพระธรรมคุณาภรณ์

พิธีบำเพ็ญกุศล สตมวาร ๑๐๐ วัน ถวายเป็นพระราชกุศแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชภาวนาโสภณ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ ประธานฝ่ายสงฆ์
นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ่ ประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมด้วยข้าราชการ ตำรวจ ทหาร พสกนิกร ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง
งานฉลองสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๗ ปี
พระราชภาวณาโสภณ วิ. (หลวงปู่เทพา  ภูริปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ  เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม  พระอารามหลวง
วันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

 
คณะศิษยานุศิษย์ ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ
พระราชภาวนาโสภณ วิ.

 
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร  ครบ ๕๐ วัน  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันพฤหัส ที่ ๑  ธันวาคม ๒๕๕๙  
ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ  ๗๒ พรรษาบรมราชีนีนาถ  
วัดเซกาเจติยาราม  อำเภอเซกา  พระอารามหลวง  จังหวัดบึงกาฬ  >>รูปภาพ<<

 
จังหวัดบึงกาฬ  และคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ  จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เนื่องในโอกาสครบรอบ  ๕๐ วัน  แห่งการสวรรคต
ในระหว่างวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ  วัดเซกาเจติยาราม  พระอารามหลวง  จังหวัดบึงกาฬ  >>รูปภาพ<<

 
กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน
ให้นายชาญวิทย์  ทับสุพรรณ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
น้อมนำไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส
ณ  วัดเซกาเจติยาราม  พระอารามหลวง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
ในวันเสาร์  ที่ ๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๕๙
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
 

 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ
วัดเซกาเจติยาราม  พระอารามหลวง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน  >>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<
 
 
 
ประกาศสำนักพระราชวัง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ  โรงพยาบาลศิริราช
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น
แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี
>>>>>อ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/753092<<<<<<
 
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๘
ตามมติมหาเภรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๕๖ ณ วัดเซกาเจติยาราม  
พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙   >>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<

 
 
 

โครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์  โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" 
และตรวจเยี่ยมวัด ขจัดปัญหา ช่วยกันพัฒนา นำพาสามัคคี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่างวันที่  ๒๕  กรกฏาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  ถึง  วันที่  ๕  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙
การประชุมขับเคลื่อนโครงการ สร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" 
ระยะที่ ๓ จังหวัดบึงกาฬ
โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิญาณรังษี รองประธานกรรมการ ประจำหนตะวันออก
ปฏิบัติหน้าที่แทน พระพรหมเสนาบดี
ประธานคณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 
วันที่  ๕  กรกฏาคม  พ.ศ.๒๕๕๙  ณ  วัดเซกาเจติยาราม  พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬจัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ
๗๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒๘ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์จำนวน ๙ รูปตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
โดยพระวิชัยธรรมคณี  เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ  เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การอุปสมบทในครั้งนี้มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน แต่งกายด้วยชุดสีเหลืองและสีฟ้าร่วมอนุโมทนาบุญ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเดชพระคุณพระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง   >>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<
 
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ(เทศน์ ๓ ธรรมาสน์) เฉลิมพระเกียรติ  ๖๑  พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
วันที่่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ณ วัดเซกาเจติยราม  จังหวัดบึ่งกาฬ  พระอารามหลวง
เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป เชิญร่วมขบวนแห่กัณฑ์หลอนเข้าภายในวัด

 
วันที่  ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ วัดเซกาเจติยาราม จัดประเพณีสรงน้ำพระเจ้ามูลเมืองเซกา เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระวิชัยธรรมคณี  เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ  เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม  พระอารามหลวง  ได้ทำพิธีอันเชิญพระเจ้ามูลเมืองเซกาลงจากพระมหาธาตุติกะเจดีย์ ให้พุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำขอพร  โดยคุณพินิจ จารุสมบัติ
อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน
เข้ากราบนมัการ และสรงน้ำขอพรพระเดชพระคุณ พระวิชัยธรรมคณี ในกาลฯนี้

วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ พระเดชพระคุณพระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ม) เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เนื่องในวันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ณ หอประชุม  ศาลากลาง จังหวัดบึงกาฬ
>>>ดูภาพเพิ่มเติม<<<
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ 
สยามกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตร พร้อมทั้งเครื่องอัฏฐะบริขารทั้งหลาย
 
รับสั่งให้น้อมนำมาถวาย "พระวิชัยธรรมคณี" เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ม)
และ พระครูประภัสสรวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอศรีวิไล (ธ) เจ้าอาวาสวัดสุดเขตแดนสยาม
วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะศรัทธาเจ้าภาพมอบถวายยานพาหนะ
ใช้ในศาสนกิจพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม
เจ้าภาพถวายโดย คุณโยม ดร.ทัศนีย์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ โดยการนำของ ปู่ฤาษี เกศแก้ว พร้อมทั้งคณะญาติโยม ได้ถวายรถ Hyundai Grand Starex VIP

>>>ดูภาพเพิ่มเติม<<<
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน
พิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถ ท่านอาจารย์พระครูสุตวรธรรมพินิจ รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง วัดศิริมงคลวราราม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
วันที่  ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ในการเปิดสอบบาลีสนามหลวงวันแรก โดยได้รับความเมตตาจาก
พระเดชพระคุณหลวงพ่อ"พระราชเมธี"รองเจ้าคณะภาค ๘ วัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร
ตรวจเยี่ยมสนามสอบให้กำลังใจผู้สอบบาลีในประโยคต่างๆ
ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬ 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ วัดเซกาเจติยาราม ได้ทำพิธีเปิดงานนมัสการไหว้พระธาตุ  อภิวาทพระมูลเมือง  ชมพระเครื่องปู่เทพา  และในกาลนี้ได้ประกอบพิธียกฉัตรพระมหาธาตุติกะเจดีย์ องค์รองทั้งสององค์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระเดชพระคุณพระเทพมุนี เจ้าคณะภาค ๘ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  จากนั้นได้มีการแสดงวงโปงลางอิสานของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเซกา (แชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ตามด้วยขบวนแห่ผ้าไตร ผ้าห่มพระธาตุ บายศรี ปราสาทผึ้ง เครื่องสักการะบูชาพระธาตุ และ ฟ้อนบูชาพระธาตุของนักเรียนโรงเรียนเซกา ซึ่งจะยึดถือเอาเป็นประเพณีฟ้อนบูชาพระธาตุในปีต่อๆไป และลำดับสุดท้ายในภาคเช้าเป็นการรำเชิญขวัญพระเดชพระคุณพระวิชัยธรรมคณี โดย ดร.ทัศนีย์ แสณจัณทร์ พร้อมคณะ  ภาคบ่ายเป็นการบวชชีพราหมณ์  ในกาลนี้พระเดชพระคุณพระราชเมธี  รองเจ้าคณะภาค ๘  ได้แสดงธรรมเทศนา และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตลอดคืน 

 
  >>>ดูรูปภาพเพิ่มเติม<<<  
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำของ คุณบุษบากร  สีจูมพล อดีตประธาน กพสอ.เซกา  
ได้นำชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตอำเภอเซกา ริเริ่มดำเนินการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้า
โดยปีนี้ได้ทอผ้าห่มองค์พระธาตุพระยอดแก้วอันเป็นมิ่งขวัญของคนในจังหวัดบึงกาฬ และคนในอำเภอเซกา 
และทอธง(ทุง) ซึ่งหมายถึงธงชัยของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องสักการะบูชาอย่างหนึ่ง  
ซึ่งทอด้วยลวดลายที่เป็ญอัตลักษณ์ของวัดพระอารามหลวง คือ ลายพระมหาธาตุติกกะเจดีย์
และได้น้อมถวายพระเดชพระคุณพระวิชัยธรรมคณี   
ในวันที่ ๑๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมบูชาสาธุการ  

 
 
วันที่ ๑๘  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙ คุณไผ่ พงศธร ศิลปินเพลงลูกทุ่ง เข้ากราบสักการะ
พระเดชพระคุณพระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ  เจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม  
พระอารามหลวง  จังหวัดบึงกาฬ และร่วมทำบุญในงานอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี 
ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ ดูภาพเพิ่มเติม

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐพร  สีจูมพล (ฟ้า) ๐๘๕ ๖๕๙๔๔๘๔

วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม‪ ‎เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมทำบุญอุทิศ‬ ถึงหลวงพ่อมหาผ่อง สมาเลิก ประธานสงฆ์แห่ง สปป.ลาว โดยมีญาติโยมเดินทางไปร่วมจากจังหวัดบึงกาฬ ๑๒๐ ท่าน  ดูรูปภาพเพิ่มเติม
วันที่  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘  คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนางศศิธร ปรีชาวิทย์ ได้นำพสกนิกรจังหวัดบึงกาฬ ทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๘๘ โดยมี "พระวิชัยธรรมคณี"เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ หลังจากเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ได้ทำพิธีทำบุญตักบาตรรอบพระมหาธาตุติกะเจดีย์
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘  ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๘
โดยพระเดชพระคุณพระเทพมุนี เจ้าคณะภาค ๘ และพระเดชพระคุณพระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘  
       ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลประจำปี  ๙วัน ๙คืน  "นมัสการพระมหาธตุติกะเจดีย์"  วัดเซกาเจิยาราม  พระอารามหลวง  จังหวัดบึงกาฬ  โดยปี พ.ศ.๒๕๕๙  จะจัดขึ้นเป็นปีแรก ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๗ มกราคม ของทุกปี  โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๙  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ  จึงขอประกาศเชิญชวนเที่ยวงาน  และประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมขบวนแห่บายศรี ฟ้อนบูชาพระมหาธาตุฯ ให้ทราบ ณ โอกาส นี้ (สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ )
        ขอเชิญญาติโยม ศิษยานุศิษย์ ร่วมจองเป็นเจ้าภาพสมทบกฐินพระราชทาน วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬซึ่งคณะกรรมการ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวงได้จัดสร้าง วัตถุมงคล ของที่รำลึก สำหรับผู้จองสมทบกฐินพระราชทาน  กองละ ๙๙๙ บาท จำนวน ๒,๔๐๐ กอง เจ้าภาพท่านใดร่วมเป็นเจ้าภาพจะได้รับของที่ระลึกเป็น
        ๑.พระเจ้ามูลเมือง เนื้อทองเหลืองรมดำ
        ๒.พระเจ้ามูลเมือง เนื้อทองเหลือง
        ๓.รูปเหมือน พัดยศ หลวงปู่เทพา ภูริปญฺโญฺ เนื้อทองเหลืองรมดำ 
        ๔.รูปเหมือน พัดยศ หลวงปู่เทพา ภูริปญฺโญฺ เนื้อทองเหลืองรมดำ
ท่านจะได้รับของที่ระลึก จำนวน ๑ องค์ ต่อ ๑ กอง  จึงประกาศบอกบุญมา ณ โอกาสนี้
พระเจ้ามูลเมือง
รูปเหมือน พัดยศ หลวงปู่เทพา ภูริปญฺฺโญฺ
 

       
        สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง ขอขอบคุณและอนุโมทนากับท่าน ดร.สมศักดิ์ บริบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา ที่ได้ให้การสนับสนุนขบวนฟ้อนรำเชิญขวัญคณะผ้าป่าซึ่งมาจาก สำนักงานสรรพากรภาค ๑๐ (สำนักงานสรรพาร ๑๒ จังหวัด ภาคอีสานตอนบน) วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘  คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

        วันเสาร์ ที่  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ วลา ๑๗.๐๐ น. พระวิชัยธรรมคณี (หลวงปู่เทพา ภูริปัญโญ) เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ  แสดงธรรมในงานบำเพ็ญกุศล พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม) วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) ต.วิศิษฐ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

 

 
                                             ข่าวประชาสัมพันธ์                                        
[วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘]  โครงการตรวจเยี่ยมวัด ขจัดปัญหา ช่วยกันพัฒนา นำพาสามัคคี
อำเภอที่ ๘  วัดธรรมาธิปไตย บ้านป่งไฮ ต.ป่งไฮ  อ.เซกา  จ.บึงกาฬ
[วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘]  โครงการตรวจเยี่ยมวัด ขจัดปัญหา ช่วยกันพัฒนา นำพาสามัคคีอำเภอที่ ๗ 
วัดศรีสุมังคลาราม  บ้านหนองคังคา ต.หนองเดิ่น  อ.บุ่งคล้า  จ.บึงกาฬ
[วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘]  โครงการตรวจเยี่ยมวัด ขจัดปัญหา ช่วยกันพัฒนา นำพาสามัคคี อำเภอที่ ๖ 
วัดมงคลสามัคคีธรรม  บ้านนาแสง ต.นาแสง  อ.ศรีวิไล  จ.บึงกาฬ
[วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘]  โครงการตรวจเยี่ยมวัด  ขจัดปัญหา  ช่วยกันพัฒนา  นำพาสามัคคี
อำเภอที่ ๕ วัดศรีวิไลย์วนาราม  บ้านโนนสว่าง ต.หนองเข็ง  อ.เมืองบึงกาฬ  จ.บึงกาฬ
[วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘]  โครงการตรวจเยี่ยมวัด ขจัดปัญหา ช่วยกันพัฒนา นำพาสามัคคี อำเภอที่ ๔ วัดศิลาราษฎร์ บ้านห้วยลึก ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
[วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘]  โครงการตรวจเยี่ยมวัด ขจัดปัญหา ช่วยกันพัฒนา นำพาสามัคคี อำเภอที่ ๓ วัดเทพนิมิต บ้านสามแยก ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ