เจริญชัยมงคลคาถา ย่ำระฆังพร้อมเพรียง พระราชพิธีสถาปนา พระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 17 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2017-02-13 11:02:00
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิวัฒน์ นำประกอบพิธีเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อแสดงอนุโมทนาสาธุการ พร้อมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีจากส่วนกลาง