โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 86 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-12-03 10:39:58
จังหวัดบึงกาฬ และคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ วัน แห่งการสวรรคต ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬ