กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๕๙ - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 41 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-11-15 15:21:03
พระกฐินพระราชทาน วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬ ปี ๒๕๕๙ โดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการการะทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ทัศณีย์ แสณจันทร์ ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยในเครือเอ็นเทคอินเตอร์กรุ๊ป สรุปยอดถวายเป็น ปัจจัยจำนวน ๒,๔๑๙,๖๐๖บาท