พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 15 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-10-20 09:38:00
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันพุธ ที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษาบรมราชินีนาถ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง โดยนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน