ประชุมพระสังฆาธิการ ๑๘ ก.ย.๕๙ - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 75 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-10-03 16:36:00
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครอง คณะสงฆ์ภาค ๘ ตามมติมหาเภรสมาคมที่ ๑๔๓/๒๕๕๖ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙