โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๗ - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 24 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-10-03 15:20:00
โครงการตรวจเยี่ยมวัดฯ โดย พระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๙ วัดป่าวิเวกธรรมคุณ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ