โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๓ - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 63 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-08-10 13:31:00
โครงการตรวจเยี่ยมวัดฯ โดย พระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) วันที่ ๘ ส.ค. ๕๙ วัดสังวรธรรมคุณ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ