โครงการตรวจเยี่ยม ปี ๕๙ วัดที่ ๑ - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 10 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-08-10 13:26:00
โครงการตรวจเยี่ยมวัดฯ โดย พระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) วันที่ ๒๕ ก.ค. ๕๙ วัดป่าธรรมชาติการาม อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ