๒๘ พฤษภ่าคม ๒๕๕๙ อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 14 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-05-29 11:09:00
จังหวัดบึงกาฬจัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์จำนวน ๙ รูปตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๗๗๐ รูป เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยพระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นพระอุปัชฌาย์ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ การอุปสมบทในครั้งนี้มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน แต่งกายด้วยชุดสีเหลืองและสีฟ้าร่วมอนุโมทนาบุญ แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของทั้งสองพระองค์