เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๖๑ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 111 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-05-15 09:09:00
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ จัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเดชพระคุณพระวิชัยธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง