ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตร - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 6 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-04-02 11:51:00
วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามกุฏราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าไตร พร้อมทั้งเครื่องอัฏฐะบริขารทั้งหลาย รับสั่งให้น้อมนำมาถวาย 'พระวิชัยธรรมคณี' เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ม) และ พระครูประภัสสรวีรคุณ เจ้าคณะอำเภอศรีวิไล (ธ) เจ้าอาวาสวัดสุดเขตแดนสยาม