อนุรักษ์ภูมิปัญญา - แสดงอัลบั้มแกลลอรี่ทั้งหมด :: 29 ภาพ
แก้ไขล่าสุด 2016-01-29 15:32:00
โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการนำของ คุณบุษบากร สีจูมพล อดีตประธาน กพสอ.เซกา ได้นำพาชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตอำเภอเซกา ริเริ่มดำเนินการฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้า โดยปีนี้ได้ทอผ้าห่มองค์พระธาตุพระยอดแก้วอันเป็นมิ่งขวัญของคนในจังหวัดบึงกาฬ และคนในอำเภอเซกา และทอธง(ทุง) ซึ่งหมายถึงธงชัยของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องสักการะบูชาอย่างหนึ่ง ซึ่งทอด้วยลวดลายที่เป็ญอัตลักษณ์ ของวัดพระอารามหลวง คือ ลายพระมหาธาตุติกกะเจดีย์ เขียนแบบโดยคุณณัฐพร สีจูมพลได้ สงวนไว้เป็นลายประจำพระอารามหลวงไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกทำเพื่อการค้า ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ได้นำขึ้นถวายพระเดชพระคุณพระวิชัยธรรมคณี เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้ร่วมบูชาสาธุการ ในลำดับต่อไป